Choose location
Database query error.

Architecture Service

Posted Jun 22, 2017 | Hits: 292
Share Report Ad Print Add to favorites Add to Compare
Country: Bagmati
State: Kathmandu
Name of Company: Voxel Pvt. Ltd.
Designation: Managing Director

○ चाहना र उपलब्ध श्रोत विच उत्कृष्ट समन्वयवाट सिमित श्रोतको परिचालनबाट घर निर्माण गर्न ।
○ आफुले कल्पना गरेको भन्दा बढि गुणस्तरिय, सुरक्षित तथा सुन्दर घर निर्माण गर्न ।
○ परिवारका सदस्यहरुको चाहना अनुसारको घर निर्माण गर्न ।
○ सुरक्षित घर निर्माण गरि नागरिकले निर्वाहगर्नु पर्ने सामाजिक  उत्तरदायित्व पुरा गर्न > स्वस्थ, स्नेहपुर्ण र रमणीय सामाजिक परिवेश निर्माण गरि सुखि पारिवारिक जीवन यापन गर्न

हामी लाई सम्झनुहोस ! Voxel Pvt. Ltd. Architecture firm. Kathmandu.

Similar Ads

Developed by Ocean Web